portfolio

grafički dizajn

 

Zašto je grafički dizajn poseban i po čemu zaslužuje daleko više respekta, nego što ga u današnje vreme poseduje?

 

Grafički dizajn u suštini je vizuelna komu-nikacija, te kao i ostali mediji, na nekom višem nivou pokušava da prenese određenu informaciju. Složenost grafičkog dizajna počinje od razumjevanja elemanata kojima se služi, kao što su boje, geome-trijski ili nasumični oblici, forme, linije, fotografija i tipografija. Svaki od ovih elemenata se mora dobro razumeti kako bi se na odgovarajući način mogao početi sklapati u jednu pojednostavljenu idejnu poruku.

1/17

1/13
fotografija

 

Fotografija je tehnika digitalnog ili hemi-skog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osjetljiv na svetlost.

 

Fotografija je vizuelna umetnost pa kao takva spada pod granu likovnih umetnosti gde fotograf uz pomoć svog znanja i kamere beleži svet oko sebe i prezentira ga javnosti. Veoma je važan element u grafičkom dizajnu.

makete

 

Maketa je model  nekog objekta, obično smanjene veličine u odnosu na pravi. Pojam maketa se uglavnom koristi za modele zgrada, brodova i aviona.

 

Modeli su efikasna metoda za objašnjenje pojedinih ideja i značajna pomoć u dizajniranju raznih predmeta jer mnogi  ljudi ne mogu vizuelizovati dizajn u tri dimenzije iz dvodimenzionalnog crteža.

Modeli se takođe koriste kao prikaz komada, na primer prestižne zgrade, ili kao delovi muzejske izložbe (replike istorijskih objekata).

© 2014 by Stevan Tomin | all images, logos and text  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now

Maketa poslovnog centra Naftne industrije Srbije. R 1:100. Dimenzije (mm) 1500x1500x750.